Tarnowo Podgórne 04.07 - 15.09.2019

Pałac Jankowice włącza się w tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Pałacowe wnętrza stanowią znakomitą scenografię dla wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji historycznych, konkursów literackich czy warsztatów. Zespół pałacowy jest miejscem do organizacji różnych przedsięwzięć z dziedziny kultury – m.in. festiwali muzycznych, konferencji czy szkoleń. Zarówno klasycystyczny budynek jak i park dają możliwość tworzenia prac podczas plenerów malarskich.

Pałac zbudowany w 1803 roku wg projektu Dawida Gillyego dla Wawrzyńca Engestroma. Rozbudowany w 1912 roku wg projektu R. Sławskiego, na zlecenie Stefana Kwileckiego - Jankowice były własnością Jankowskich, potem od XIX w. zamieszkiwał tu W. Benzielster d\\\'Engestrom - poseł szwedzki w Warszawie. Następnie należały do Brezów, Kwileckich. W 1926 roku Jankowice należały do spadkobierców po Stefanii Kwileckiej. Jej dzieci zostały zamordowane przez Niemców.

Po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu władzy przez komunistów, na mocy reformy rolnej 1944r. rozparcelowano majątek w Jankowicach. Na gruncie gospodarstwa folwarcznego utworzono spółdzielnię produkcyjną. W 1946 roku mieścił się w pałacu Ośrodek Doskonalenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, później Ośrodek Szkoleniowy Urzędu Wojewódzkiego, a od 1978 roku Ośrodek Pracy Twórczej Zrzeszenia Studentów Polskich. Na początku lat dziewięćdziesiątych cały obiekt został skomunalizowany na rzecz gminy Tarnowo Podgórnego.