Katalog wystawy przeznaczony jest dla szerokiego odbiorcy. Będą nim zwiedzający ekspozycję Polacy i cudzoziemcy oraz miłośnicy malarstwa odwiedzający księgarnie, gdyż tam także trafi publikacja. Zawiera ona tekst o życiu i twórczości obu artystów, uznawanych za patriotów, a młodszy z nich od 1918 roku służył w 3. Pułku Ułanów. Drugi artykuł opowiada historię tego utalentowanego rodu. Przypomina najważniejszych jego przedstawicieli, wśród których byli malarze i pisarze. W katalogu znalazło się także kilka uwag o szczególnym charakterze patriotycznego malarstwa Kossaków, które najpełniej odzwierciedla polską duszę i oddaje polską mentalność. – za takie jest uznawane. Całość uzupełniają wybrane reprodukcje pokazanych na wystawie obrazów. Większość z nich przedstawia sceny batalistyczne lub historyczne, odwołuje się do historii polskiej i tak ważnej w naszych dziejach walki o niepodległość epopei napoleońskiej. Inne przywołują kulturę i obyczajowość sarmacką. Wiele z ukazanych na płótnach postaci ma na sobie mundury polskie.

Wymienione elementy, życiorysy artystów, ich arcy-polska twórczość, patriotyczne postawy innych członków rodu przypominają wartość, jaką było odzyskanie niepodległości i wydarzenia, zabiegi dyplomatyczne, powstania, które do niej doprowadziły. Nie doszłoby do tego, gdyby nie podtrzymywanie poczucia wspólnoty narodowej, przypominania o istnieniu państwowości, chwalebnych wydarzeń z polskiej historii, przywracania pamięci wspólnotowej i kulturowej, która obejmowała wielkie obszary daleko sięgających na wschód Kresów.

Odzyskanie niepodległości to akt historyczny, który zaistniał dzięki wielu wydarzeniom historycznym, kulturowym i cywilizacyjnym, także psychologicznym. Wszystkie one znalazły swoje odzwierciedlenie na obrazach Juliusza i Wojciecha Kosaków. Tym artystom poświęcony jest ten katalog.

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem katalogu przejdź do sklepu.